? Vignana::eTailer

eTailer - Tailor Management System

Modules
   Order
   Delivery
   Job
   General
Salient Features
Get Customer’s Measurements with Cell / tel. Number
Create Order, Prinit Order, Measurement Slips
Order tracking
Pending Delivery list
Full / partial Delivery to Customer
Do not buy pre printed order books, Save Cost
Do not write Order book / Take clear print out
No need of searching Order book / Save Man power
No need of keeping Old order books/ enjoy more spare
Customer need not remember your Order No.
Reports on Order : No need of manual total
Reports on Delivery or Collection
No need of manual totaling
Wish Customer on Birth day / Wedding day
Set No. of days for delivery / Wishes
User Module / Change Password
Credential(s)
Module - Order
Close
Oble?ení mohou byt vyrobeny Dres Messi z textilu, k??e zví?at nebo jinych tenkych vrstev materiál? dohromady. Prohlédněte si na?e nejnověj?í Fotbalovy dres ?enské oble?ení. Aktualizujte vzhled s nejnověj?ími sezónními polo?kami basketbalové dresy nba. Nakupujte ?iroky vyběr styl? a zna?ek pro dív?í oble?ení. Doprava zdarma a volné vynosy na Levné Baseball dres zp?sobilych p?edmětech. Během devíti let od svého uvedení do provozu se stane jedním VR46 Mikiny levně z p?edních maloobchodních prodejc? p?i poskytování trendově xn--polotriko-rfb.com orientované módy pro ty, kte?í mají rozpo?et.